Hà Nội lập chính quyền tạm của 2 quận mới

UBND TP Hà Nội đã quyết định thành lập Ban trù bị tại Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm để phục vụ tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất cho 2 quận mới.

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tách huyện Từ Liêm, UBND TP Hà Nội sẽ chỉ định cơ quan hành chính lâm thời của quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, thành lập các phòng chuyên môn thuộc 2 quận, hoàn thành trước ngày 20/3.

Cùng với đó là việc chuẩn bị tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, trụ sở, cơ sở vật chất và tiến hành bàn giao, đảm bảo để các tổ chức này chính thức hoạt động từ 1/4.
Bản đồ chia tách Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND Hà Nội, cơ quan này đang rà soát số đại biểu HĐND tại Từ Liêm để quyết định ngày bầu cử bổ sung. 

Về nguyên tắc, diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, văn hoá, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng quận, từng phường sẽ được bàn giao nguyên trạng.

Cụ thể, trụ sở quận Nam Từ Liêm là trụ sở huyện Từ Liêm hiện nay, còn trụ sở của quận Bắc Từ Liêm sẽ đóng tạm thời  khu tái định cư Kiều Mai, xã Phú Diễn (phường Phúc Diễn). Còn trụ sở 7 phường mới được bố trí tạm trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính và dân cư.


FORM THAM GIA ỨNG CỬ
*
*
*
*
*
0935 669 669
icon sms sms