Thủ tục công chứng hợp đồng Thế chấp/ Cầm cố/ Bảo lãnh

A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:

*Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp :
1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng )