Danh mục Công chứng

Sao y chứng thực giấy tờ, tài liệu

Sao y chứng thực giấy tờ, tài liệu

Sao y chứng thực (hay còn gọi là chứng thực bản chính) là việc công chứng viên căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Công chứng Sao y gồm 2 loại: Công chứng sao y tiếng ...

Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng

Văn phòng công chứng Tây Hồ nhận dịch thuật công chứng, dịch thuật chứng thực bản dịch các loại văn bản như: Bằng tốt nghiệp, Học bạ, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Bảng điểm, Giấy phép lái xe, Hồ sơ ...

Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản

Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản

Bất động sản, dù là cho hay tặng cũng đều phải có hợp đồng chứng thực. Hợp đồng cho, tặng bất động sản là sự thỏa thuận giữa các bên, phải được lập thành hợp đồng công chứng, chứng thực

Công chứng di chúc

Công chứng di chúc

Việc công chứng di chúc không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý di sản, mà còn mang lại sự an tâm cho chính người viết di chúc.