Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Công chứng Tây Hồ

Cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đã được lưu trữ là một trong những chức năng mà Văn phòng công chứng Tây Hồ được quyền thực hiện. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng được cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đã được lưu trữ tại Văn phòng công chứng Tây Hồ.

Văn phòng công chứng Tây Hồ chỉ thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cấp theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại văn phòng công chứng Tây Hồ;

- Cấp theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cung cấp hồ sơ công chứng để phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng tại Văn phòng công chứng Tây Hồ;

- Việc cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đã công chứng do Văn phòng công chứng Tây Hồ đang lưu trữ bản chính;

- Khi người yêu cầu cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đã được lưu trữ tại Văn phòng công chứng Tây Hồ cần xuất trình đủ giấy tờ, thông tin cần thiết liên quan đến việc yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ, thông tin đó;

- Chi phí cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đang lưu trữ tại Văn phòng công chứng Tây Hồ đã được niêm yết công khai trên bảng tính phí của Văp phòng;

Thời gian tiếp nhận và trả tài liệu: khoảng 10-15 phút (tùy theo thời điểm);

Bản sao được đảm bảo tính chính xác từ bản gốc đã lưu tại Văn phòng công chứng Tây Hồ.

 

Văn bản công chứng khácVăn bản công chứng khác